Kembali

HBI HEALTH & HOMOEOPATHY CENTRE

Promoting homeopathy Malaysia all over and virtually.

 

 

 

SEPINTAS LALU PERKEMBANGAN ILMU PERUBATAN

(Bah. 2)

 

oleh:  Prof. Dr. Burhanuddin Al Helmy, M.D.H, PhD.

 

HOMEOPATI: TEORI DAN PRAKTIK
[Ini merupakan Bahagian 2 petikan ceramah Prof. Dr. Burhanuddin al-Helmi yang telah disampaikan di waktu mesyuarat agung pertama Persatuan Perubatan Homeopathy Malaysia pada tahun 1962. Ceramah ini berjudul "Sepintas Lalu Perkembangan Ilmu Perubatan". Tulisan ini dipaparkan dengan harapan agar kita semua dapat membuat tinjauan kembali sejarah perubatan homeopati dan lain-lain sistem perubatan sebagaimana yang dihasratkan oleh tokoh berjasa ini. - Mohamed Hatta Abu Bakar HMD (BIH)]

Kemahiran Samuel Hahnemann (1755 – 1843) membawakan satu perubahan besar dalam dunia perubatan dengan pendapatnya yang terkenal dengan cara perubatan Homeopathy.  Sistem ini bertentangan dengan cara perubatan yang berkembang dari arah yang kedua di mana sebab-sebab penyakit itu daripada hama-hama dan serum, seolah-olah lembaga manusia itu seperti jentera sahaja. Membela dan merawat penyakit itu seperti membela jentera yang rosak. Manakala cara perubatan Homeopathy ini ialah kembali ke arah yang pertama iaitu dasar nyawa dalam hidup manusia. Kuasa akal dan roh (mind) adalah punca di dalam yang menjadi sebab-sebab penyakit yang menjadi idapan dan penderitaan penyakit manusia.

  Perbezaan kedua arah cara perubatan itu semakin dibahas dan dipelajari dan masing-masing mengambil perkembangannya dalam dunia ilmu  perubatan.  Perbezaan-perbezaan di antara kaedah Contraria dengan Similia semakin kencang hingga menimbulkan pergeseran dan pertentangan hingga timbul takrif perbezaan sekolah perubatan baharu Homeopathy dan sekolah perubatan lama Allopathy. Homeopathy menumpukan kepada falsafahnya dan usahanya kepada penyembuhan diri orang sakit itu dan perubatan Allopathy pula menumpukan kepada usaha menyembuhkan penyakit hingga timbul kata tiada penyakit hanyalah orang sakit.

  Perpisahan di antara persekolahan ini semakin meluas dan masing-masing dengan  kesempatan dan perkembangannya. Dalam pada itu datanglah Prof. Currie dan isterinya (1903) mendapat teori atom iaitu letupan dan gerakan atom itu didapati rahsianya daripada bahan Radium yang sentiasa memancarkan cahaya. Pancarannya ini mengeluarkan panas, sinar dan wap.  Terbukti bahawa sehalus-halus benda yang bernama atom itu ada mempunyai tenaga.  Misalnya jika dikenakan panas yang perlahan-lahan kepada satu grain daripada Radium maka panas yang perlahan-lahan, halus-halus itu mengeluarkan bahang yang berwap dan bertenaga bila dicampurkan dengan udara yang bermilion-milion kali lebih banyak daripada bahang wapnya itu namun bahang wapnya tidaklah hilang bahkan masih terpelihara wujud sinar dan panas Radium itu serta tenaga-tenaganya.

  Tenaga sinaran Radium ini setelah didapati bukti-buktinya maka dicuba bagi penggunaan perubatan dan telah didapati boleh menyembuhkan bermacam-macam penyakit seperti sakit-sakit, luka kulit, rheumatism dan sebagainya maka dengan bukti-bukti demikian bahawa tenaga atom dan sinaran cahaya Radium itu boleh digunakan oleh Ahli Sarjana untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.  Ini adalah membukakan suatu lapangan perhatian ilmu perubatan lebih lagi daripada pendapat teropong yang telah mendapati kuman-kuman dan serum, kerana ternyata tenaga atom boleh memberikan tenaga penyembuhan maka adalah menunjukkan pula bahawa penyakit idapan  itu bukanlah disebabkan oleh kuman atau serum tetapi berpunca daripada tidak betulnya perjalanan hayat dan kuasa hayat sedang jika dibunuh dan dimusnahkan kuman-kuman dengan kekuatan ubat-ubat tetapi selagi kuasa hayat itu tidak betul akan timbul pula kuman-kuman baru yang ditimbulkan oleh kuasa hayat itu sendiri yang mengeluarkan kuman-kuman itu. Sebab penyakit telah terbatal dengan sendiri kerana kuman adalah natijah yang kedua daripada perubahan kuasa hayat.  Sebab yang pertama ialah perubahan kuasa hayat.  Tegasnya perubahan kuasa hayat itu lah yang menimbulkan natijah atau penjelmaan kuman-kuman, serum-serum atau lainnya.

  Kenyataan ini semakin memperjelaskan akan kebenaran undang-undang perubatan tabii yang bernama Homeopathy yang didapati oleh Dr Samuel Hahnemann itu kerana datok dan bapa Prof. Currie kedua-duanya adalah doktor turun menurun mengamalkan Homeopathy.

  Ubat-ubat atau penawar Homeopathy pada umumnya adalah ubat-ubat yang dibuat dengan cara Dynamisation atau Potentization. Manakala ubat-ubat itu telah siap dipotentise, katalah pada kuasa 12x atau 30x, maka ubat itu sudahlah masuk pada kira Infinitismal atau bertenaga atom. Apalagi jika ubat-ubat itu telah meningkat pada potensi 100, 1000, 10,000 million dan beratus million. Ubat-ubat Homeopathy itu sudah bertenaga penyembuhannya itu melalui tenaga atom. Demikianlah perkembangan perubatan Homeopathy mengambil tempat persekolahan baru dalam dunia perubatan, lapangan sains dan seni perubatan.

  Berbalik kita kepada Homeopathy yaitu satu cara perubatan mengikut undang-undang tabii. Dr Samuel Hahnemann adalah seorang doktor Allopathy yang telah beramal cara persekolahan lama Allopathy itu. Mula-mula Hahnemann mengistiharkan pendapatnya kepada rakan-rakan ahli perubatan dan menerusi Majalah HUFELAND.

  Manakala pendapat Hahnemann tersiar kepada tabib-tabib dan doktor-doktor perubatan, ketaralah mula dari hari itu suatu undang-undang tabii yang terpakai bagi menyembuhkan penyakit manusia yang selama ini belum pernah terdapat suatu kaedah perubatan mengikut undang-undang alam yang dapat dipakai bagi menyembuhkan penyakit. Cara perubatan yang dinamakan Homeopathy ini telah menggegarkan seluruh dunia perubatan yang akhirnya membawakan perubahan yang besar dalam dunia perubatan dan perubahannya itu memisahkan pula perubatan cara lama dengan cara baru. Perubatan lama yang tidak memakai kaedah atau undang-undang dengan perubatan baharu Homeopathy yang memakai kaedah dan undang-undang seraksi itu.

  Undang-undang Perubatan Tabii tidaklah dapat diketepi begitu sahaja, tidak dapat dikepung, ditahan dan dihalang-halang oleh kekuatan kerajaan dan kekuatan apa juga kerana ia adalah kebenaran yang dicari-cari oleh manusia yang berakal dan berilmu pengetahuan.  Setelah dapat undang-undang seraksi ini tentulah roboh cara perubatan lama itu dan perubatan baharu pula mengambil jalan perkembangan baharu, maka sekarang perubatan baharu Homeopathy telah mendapat sambutan dari bermilion-milion manusia terpelajar di seluruh dunia yang berpelajaran dan berpengetahuan.

  Persekolahan perubatan lama terpaksa mengubah cara dan sikap bagi mempertahankan keagongannya berjalan dengan tidak perpandukan undang-undang alam hingga terpaksa ia membuat pertukaran dan perubahan dengan tidak ada panduan undang-undang tabii bagi menuju kesembuhannya yang tabii.

  Tetapi Homeopathy tidak sedikit pun berganjak bahkan tetap dengan undang-undang tabiinya terus berjalan dan berkembang.  Sekali undang-undang seraksi telah didapati dan diakui oleh sarjana perubatan akan kebenarannya dan kenyataannya, maka ianya tetap selama-lamanya menjadi suatu kebenaran dan kenyataan.

  Kaedah perubatan Homeopathy ini mudah difahami dan diamalkan iaitu tiap-tiap ubat bila dimakan mengikut sukatan dos kebendaannya oleh seorang yang sihat, ubat yang dimakan itu pasti akan menimbulkan semboyan-semboyan, alamat-alamat dan tanda-tanda pekerjaannya dan khasiat ubat itu yang tertentu pada ubat itu yang tidak bertukar, bahkan tetap dan tentu.

  Tiap-tiap ubat Homeopathy ialah ubat-ubat yang telah dicuba dan disahkan semboyan-semboyannya dan disebutProved ia itu telah dibukti oleh percubaan pada laki-laki dan perempuan. Ubat-ubat yang telah dicuba dan disahkan itulah ubat-ubat yang dimasukkan ke dalam kitab khasiat ubat-ubat yang dinamakan MATERIA MEDICA, dan semboyan-semboyan yang disebutkan dalam Materia Medica itu panduan yang tetap dan betul untuk dipakai bagi mengubat dan menyembuhkan penyakit-penyakit.

  Bagi mengubat penyakit-penyakit ini hendaklah  lebih dahulu mengetahui dan mengambil semboyan-semboyan dan tanda-tanda penyakit dengan cermatnya daripada orang-orang yang sakit yang hendak diubat itu. Setelah terang semboyan-semboyannya didapati, dicarikanlah pula ubat-ubat yang ada mengeluarkan semboyan-semboyan dan tanda-tanda penyakit yang serupa atau seakan-akan semboyan si sakit yang dirawat dengan semboyan sedia kala yang ada pada tabiat dan khasiat ubat itu, kemudian didapati pesakit itu pun pulih dan sihat kembali.

  Kejayaan dalam mengamalkan Homeopathy ini bergantung kepada memilih ubatnya yang seraksi dengan “Undang-undang Seraksinya” dan bergantung kepada ubat Homeopathy yang betul-betul baik, diperbuat mengikut undang-undang dan peraturan perubatan Homeopathy jua, tidak ubat-ubat yang ditiru dan palsu.

  Christian Frederick Samuel Hahnemann, mahaguru undang-undang Seraksi SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR lahir di sebuah pekan bernama Meissen dalam daerah Saxony di German pada 10 April 1755 Masehi. Ia mendapat degree MD pada tahun 1779. Tahun 1782 ia berkahwin dengan Henrietta Huchler bekerja di Hospital Dresden sebagai seorang Senior Sergeon, kemudian berhenti dari jawatan itu membuka praktisnya sendiri dalam sebuah kampung berdekatan dengan bandar Leipzic.

  Dalam hari-hari ia mengamalkan ilmu perubatannya , mengubat orang-orang sakit, semakin bertambah hari semakin ketara bahawa tiada ketentuan khasiat ubat yang diberikannya itu yang dapat memberikan kesembuhan sebagaimana yang dikehendakinya.  Sekian hari semakin menimbulkan keraguannya. Dalam keadaan nya yang demikian bila anak-anaknya terkena sesuatu penyakit tidaklah ia mahu memberikan ubat kepada anak-anaknya yang dikasihinya, rela ia membiarkan anak-anaknya sakit dengan tidak berubat.

  Sewaktu ia menterjemahkan ke bahasa German kitab khasiat ubat-ubat (Materia Medica) karangan Cullen (tahun 1790) sampailah ia kepada suatu ubat yang bernama Cinchona dalam kitab Cullen itu yang menerangkan bahawa ubat Cinchona ini boleh menyembuhkan sakit demam, kerana dalam huraiannya khasiat cinchona itu boleh membuatkan demam kepada orang yang sihat yang memakannya. Soal yang besar timbul dalam fikirannya bagaimana Cinchona boleh membuatkan demam dan Cinchona pula boleh menyembuhkan yang seperti demam itu.

  Kemusykilan inilah yang menjadi punca Hahnemann mencari rahsia tabii undang-undang seraksi Similia itu. Dengan kemusykilan ini beliau mencuba sendiri ubat Cinchona itu yang boleh mendatangkan demam tetap serupa bagaimana semboyannya dalam kitab Cullen itu. Kemudian beliau mencuba sendiri beberapa ubat-ubat yang besar yang lain-lain seperti mencuba Cinchona  itu, dapatlah ia mengumpulkan semboyan-semboyan dan keterangan yang diperlukan.

  Akhirnya terbukalah dengan jelas kepadanya undang-undang tabii iaitu undang-undang penyembuhan SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR itu. Setelah keyakinan yang penuh didapatinya atas undang-undang seraksi itu teruslah ia mencurahkan usahanya menbuat percubaan kepada beberapa jenis ubat yang lain lagi. Pada tahun 1796 dapatlah ia mengeluarkan makalah-makalah segala perkara yang penting menjadi siaran dan perisytiharannya dalam majalah perubatan yang masyhur HUFELAND’S Journal.

  Manakala makalahnya tersiar berkenaan dengan undang-undang seraksi yang telah didapatinya itu heboh dan gegarlah kedudukan alam perubatan seluruhnya terutama alam perubatan yang telah diiktiraf di seluruh negeri di Eropah ketika itu.

  Ada golongan yang menyambut dengan sukacitanya dan ada golongan yang menyambut dengan cemburu dan menentang sehingga memandang ia sebagai musuh.  Dengan kehebohan dan gegaran yang timbul itu golongan yang menyokong kepada usaha Hahnemann dan golongan yang menentang semakin membesarkan tentangan dan permusuhannya. Pada tahun 1805 dapatlah Hahnemann mengeluarkan sebuah kitab dalam bahasa Latin bernama PRAGMANTADE VIRUVUS.

  Inilah kitab khasiat ubat yang telah dicuba dengan sahnya (Provings) oleh Hahnemann dipersembahkan bagi seluruh alam perubatan di zaman itu. Lima tahun kemudian (1810) keluar lagi sebuah kitab yang tinggi sekali mutunya yang tiada tolok bandingnya di zaman itu hingga ke hari ini ialah kitab ORGANON. Setelah kitab Al Qanun Ibnu Sina yang menjadi kitab suci doktor-doktor mempelajari ilmu perubatan di seluruh Universiti Perubatan di Eropah pada kurun pertengahan.  Kitab ORGANON Hahnemann itulah pula menggantikan tempat Al Qanun Ibnu Sina.

  ORGANON itulah kitab utama sekali mengandungi falsafah dan perubatan Homeopathy yang sangat berjaya mengajarkan ilmu Seraksi bagi menyembuhkan penyakit menusia yang telah mendapat sambutan daripada rakannya. Maka dengan kitab ORGANON itulah naik kemegahannya kerana mendapat kaedah undang-undang seraksi, sebagai jurureka yang mendapat undang-undang seraksi perubatan Homeopathy itu.

  Kemasyhurannya telah memberikan peluang kepadanya mengajar ilmu baharu itu di University Leipzic selama sembilan tahun, iaitu dari tahun 1812 hingga tahun 1821.   Kerana kemegahan dan kejayaan jasanya yang besar itu adalah menambah kemarahan golongan-golongan yang menentang dan memusuhinya. Akhir sekali dengan fitnah dan desakan berbagai-bagai helah musuhnya terpaksalah dia dihalau keluar dari Leipzic.

  Ia berehat di sebuah pekan bernama Kothen dan di sanalah ia mengamalkan ilmu Homeopathy itu selama 14 tahun. Kerja dan jasanya selama di Kothen itu telah mendapat perhatian dan penghargaan daripada Duli Yang Mulia Raja negeri itu dan ia mendapat kurniaan diraja.  Bertambah megah dan kemasyhurannya manakala keluar kitabnya yang menghuraikan penyakit idapan yang bernama CHRONISCHEN KRANKHOITES pada tahun 1828.

  Hahnemann telah mendapat bukti dan membuktikan bahawa ubat-ubat (drug) itu apabila melalui proses trituration nescaya ia bertukar kuasa dan tenaga serta khasiatnya kuat pada menyembuhkan penyakit dengan cepatnya. Pada masa yang akhir ini ahli-ahli kimia telah membuktikan pula bahawa tiap-tiap sesuatu kandungan kimia dalam sesuatu benda yang asal itu bila dicampurkan dalam sesuatu benda yang lain yang lebih banyak kandungannya daripada kandungan kimia itu nescaya apakala kandungan kimia yang sedikit itu berpadu di dalam campuran lebih banyak itu, bertukarlah kuasa kimia-kimia yang sedikit itu kepada kuasa elektrik dengan cergasnya menunjukkan corak molekulnya bergerak lebih kencang.

  Kenyataan ini ielah disebutkan dengan jelasnya di dalam kitab Organon yang di namakan Theory of Dynamization dahulu.  Hahnemann memerhati dan menyaksikan khasiat sesuatu ubat itu bila diberikan kepada orang sakit bila ubat-ubat itu melawan penyakit (aggravate) tandanya ubat itu seraksi, tetapi itu terlalu tebal dan keras menambahkan sakit di atas sakit yang sedia ada pada orang sakit itu. Tetapi oleh kerana ubatnya telah serupa dan seraksi dengan penyakit itu, setelah habis melawan ubat penyakit itu pun sembuh dengan baiknya. Sakit-sakit yang melawan ubat inilah yang menimbulkan fikirannya pada mendapatkan undang-undang menajam dan menghaluskan ketajaman ubat itu yang dinamakan Law of Dynamization.  Ia ditimpa kemalangan kematian isterinya pada tahun 1830, setelah kematian isterinya ia ditimpa susah dan berbagai kesulitan hidup.

  Hahnemann meninggal dunia pada 2 Julai, 1843 sewaktu berumur 88 tahun. Mayatnya dikebumikan di jirat MOUNTMATRE. Kemudian oleh pencinta-pencintanya dipindahkan mayatnya ke jirat PERE-IA-CHAISE pada tahun1899  kerana memberi penghormatan akhir dan kenangan berpanjangan.

  Walaupun Hahnemann telah meninggal dunia seperti mahaguru-mahaguru yang lain, tetapi ajaran Homeopathy terus hidup dan berkembang ke seluruh negeri yang maju dan bertamadun.  Hari ini Homeopathy berkembang terus di Eropah dan Amerika serta beberapa buah negeri di Asia, Afrika dan Australia. Di negeri-negeri Russia juga turut berkembang.

  Undang-undang Similia bukanlah perkara baharu, tetapi dari semenjak zaman purba lagi undang-undang ini telah diterima oleh ahli-ahli perubatan India, Greek dan Arab, cuma tidak dapat kaedah memakainya sehingga Hahnemann dapat memakaikan kaedah Similia itu sebagai kaedah yang tetap.

  Dukun-dukun Melayu juga telah kenal dan menerima undang-undang Similia itu dengan memakai perkataan seraksi atau sakun serta dengan kepercayaan maya dan semangat benda.

  Ahli-ahli falsafah India tua telah mempercayai asal punca segala benda yang dinamakan PARAMANU seperti ahli sarjana zaman sekarang mempercayai M0likul dan Atom.  Pembahagian asal benda kepada mereka terbahagi kepada lima asal:-

1.                  Cair – OP

2.                  Keras – KSHITI

3.                  Angin – MARUT

4.                  Athir – BYOM

5.                  Tenaga Kuasa – TEJA

  Dalam kitab PARASELSUS telah pun menerangkan undang-undang Seraksi itu. Kitabnya dikeluarkan di Geneva pada tahun 1658, telah menyebut rumus SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR itu.

  Undang-undang Similia atau seraksi yang didapati oleh Hanemann itu sampai kepada umbi-umbi khasiat benda yang sekarang dikenal sebagai tenaga atom kerana teorinya dari amalan perubatan Homeopathy ini ialah menggunakan dos yang sangat-sangat halus yang disebut infinitismal dose maka dos ini mempunyai tenaga-tenaga yang seni dan khasiat ubat itu yang bertenaga atom atau gerak elektrik (elektron).

  Dunia perubatan lama Allopathy yang selama ini membanggakan penyiasatan penyakit dan ubatnya di bawah kuasa pembesar teropong yang dapat melihat dan membesarkan rupa-rupa kuman, tetapi dengan datangnya perubatan Homeopathy  sudah ketinggalan jauh dibawa oleh perubatan Homeopathy teropong yang bermilion-milion kali kuat bagi melihat kuasa-kuasa elektron.

  Prof. Von Behring dalam penyiasatanmya telah membuktikan di hadapan Sidang Persekutuan Physiology Berlin, German, berkenaan kuman Tetanus adalah lebih besar daya penyembuhnya dengan diberikan bisa-bisa tetanus itu, manakala dihaluskan kepada tenaga Infinitismal.

  Lebih tegas lagi pendapat ahli sarjana yang masyhur seperti Virchow, Moleschott dapat menunjukkan dahawa ubat yang diperhaluskan tenaganya hingga sampai kepada kehalusan atom dan elektron lebih besar khasiatnya daripada masih dalam keadaan benda yang biasa. Perubatan Biochemic Dr Schuessler telah menjadi kenyataan yang berulang tiap-tiap hari boleh menyembuhkan bermacam-macam penyakit dengan memberikan tenaga atom ubat Biochemic itu kepada ulas-ulas sel urat saraf manusia itu. Jalan penyembuhan Biochemic Dr. Schuessler ini adalah sejalan dengan infinitismal dos perubatan Homeopathy, cuma bezanya Biochemic ditujukan kepada kekurangan zat-zat biochemic kepada ulas-ulas sel yang lapar.

  Daya tenaga ubat-ubat potency Homeopathy itu dalam dunia perubatan baharu ini semakin nyata kebenarannya bagaimana yang telah disaksikan dalam Gedung Penyiasatan Boyd pada tahun 1957, bagaimana kebenaran dan kenyataan ubat-ubat potency itu sungguh benar kecergasannya memberi daya penyembuh.

  Homeopathy telah lebih 50 tahun masuk ke Malaya.  Saya balik dari India pada tahun 1929 telah membawa pengertian Homeopathy yang telah melepaskan saya daripada penyakit lelah.  Tahun 1937 baharulah saya dapat bersama dengan Prof. Dr. Rajah membuka gedung Homeopathy di Singapura dan Johor Bahru sehingga tahun 1942. Usaha-usaha saya terhenti kerana sibuk dengan soal pergerakan agama dan tanahair.

  Pada 29 Ogos 1952 saya mulakan kembali menggunakan ubat Homeopathy dengan memberikan banyak pertolongan kepada keluarga dan sahabat handai. Pada tahun 1954 suatu Angkatan Pemuda Homeopathy mula tersusun mempelajari ilmu ini setelah saya ditugaskan oleh pihak Perguruan Homeopathy International.  Akhir sekali terdirilah Dewan Kesihatan Melayu di Singapura dan Dewan Tata Hidup (1957) di Kuala Lumpur. Semangat perkembangan Homeopathy dapat perangsang manakala Dr Corea datang dengan rasminya melawat Malaya dengan tugas Congress Perubatan Homeopathy Sedunia pada masa Malaya merdeka itu.

  Jaguh Homeopathy International yang terkenal Dr. Edward Mac. Heyzer dalam angkatan tentera British yang datang ke Malaya dalam masa Perang Jepun, ia sebagai seorang doktor dan surgen tentera telah mengambil bahagian aktif memperluaskan dan memperkenalkan Homeopathy di hospital dan dalam peringkat terpelajar di negeri ini.

  Beberapa orang India yang telah mendapat pelajaran menggunakan ubat Homeopathy secara layman physician ada yang memberi pertolongan kepada masyarakatnya di Malaya dan ada yang membuka kedai-kedai ubat Homeopathy di bandar-bandar besar di negeri ini.

  Masyarakat kita Melayu telah mula menerima jasa pertolongan perubatan Homeopathy ini kerana murah, senang dan sedap dimakan, lebih-lebih lagi perempuan dan kanak-kanak sangat tertarik dengan perubatan Homeopathy ini sesuai dengan adat kesenangan orang-orang Melayu.

 

Mohamed Hatta Abu Bakar HMD (BIH)
drhatta3@yahoo.com

 

 


Sumber: Burhanuddin al-Helmy (Prof. Dr.). 1985. Sepintas Lalu  Perkembangan Ilmu Perubatan,  Majalah Perubatan Homeopathy. Jil. 1. Bil. 1. ms.: 26-31.

Virtual copyright © Mohamed Hatta Abu Bakar HMD (BIH) 2011

@ HBI Health & Homoeopathy Centre 2011