Tentang GURU & Hari GURU

 

Tentang Guru & Hari Guru

 

KERTAS KERJA (PTK) PILIHAN

(Makalah pilihan)

Soalan/Tajuk

  PENDAHULUAN

  DEFINISI PEMANTAUAN ATAU OBSERVATION

  LANGKAH-LANGKAH PEMANTAUAN KLINIKAL

    (a) Perbincangan Pra Pemantauan

    (b) Pemantauan

    (c) Analisis dan Strategi

    (d) Refleksi

    (e)  Perbincangan pasca pemantauan

  RUMUSAN

  Bibliografi:

 

 

 

İHBI Health & Homoeopathy Centre 2011