Sudut Motivasi Belajar   

Laman Utama

Motivasi Diri


Untuk Berjaya Perlu Ada Matlamat (Bahagian 1)

Untuk Berjaya Perlu Ada Matlamat (Bahagian 2)

Sikap Penentu Kejayaan (Bahagian 3)

Tanggapan Diri Positif  (Bahagian 4)

Prinsip-prinsip Kejayaan. (Bahagian 1)

Kuasa Persistensi (Prinsip-prinsip Kejayaan, Bhg. 2)

 

Petikan dari Laman MAP2005-2006 http://www.laman-map.com/

 

 

İHBI 2005