KEMBALI KE   HOMEOLIBRARY.COM

 

 

 

 

INTRO

 

KAMUS HOMEOPATI (A)

SYARIKAT HBI

Cetakan Pertama 2004

Hakcipta HBI Health & Homoeopathy Centre

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar-ulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa carapun sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit dan penulis.

Diterbitkan oleh:

HBI Health & Homoeopathy Centre

No. 29 Jalan Semilang 14

Tmn Sri Putera

42700 Banting

Mengandungi indeks:

ISBN 983-99179-3-5

Dicetak (CD) & diedar oleh:

HBI Health & Homoeopathy Centre

(Cawangan Kota Bharu)

2621 Jalan Hospital

15200 Kota Bharu,

Kelantan