Kembali

HBI HEALTH & HOMOEOPATHY CENTRE

Malaysia Homeopathy Cyber Library

Promoting homeopathy all Malaysia over and virtually.

 

 

 

Kod Etika Perubatan Islam

Pengenalan

“Di antara hamba yang menyembah-Nya, para ulama'lah yang paling takut kepadanya.” [Faatir, 28]

 

o Untuk pengetahuan pengamal dan awam Islam 

 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH DAN SEGALA PUJI BAGI-NYA

Pengenalan

Kemajuan semasa di dalam bidang perubatan dan sains kehidupan telah memperolehi ciri-ciri revolusioner .. dan menjuarai kemajuan di dalam bidang teknologi perubatan dan kejuruteraan manusia yang sungguh membanggakan. Seperti daya kuasa lain, biosains juga perlu dimanfaatkan untuk kebajikan manusia dan perlu dibimbing supaya tidak disalahgunakan menjadi kuasa penghancur seperti yang berlaku kepada fisi nuklear di masa yang lalu. Di waktu kebangkitan penggunaan perjumpaan moden reproduksi manusia, keturunan, DNA rekombinasi dan sintesis ubat-ubatan yang boleh memberi kesan kepada kelakuan, generasi sekarang sedang menyaksikan satu cabaran yang hebat terhadap warisan nilai-nilai moral dan tatacara kelakuan.

Di dalam usaha untuk mengekalkan ilmu manusia pada jalan yang ditentukan oleh Allah, kerana Allah telah menghantar manusia ke bumi sebagai khalifah-Nya menakluki bumi. mempelajari undang-undang Allah dan menggunakannya untuk jalan kebaikan, maka dengan itu dokumen ini telah dibentangkan di Persidangan Antarbangsa Perubatan Islam yang pertama yang telah diadakan di Kuwait sewaktu menjelangnya kurun ke-15 Hijrah. (6-10 Rabiul Awal 1401: 12-16 Januari 1981). Dokumen ini telah disahkan oleh persidangan sebagai tatacara Etika Perubatan Islam .

Adalah diharapkan penerimaan dokumen ini oleh badan-badan perubatan di dunia Islam akan menjadi bidang untuk bekerjasama .. di waktu terdapat banyak perbedaan yang memisahkan kita semua. Adalah diharapkan setiap doktor Muslim akan mendapat cahaya pedoman dari dokumen ini dengan mengekalkan perilaku profesionnya mengikut garis panduan ajaran Islam. Penuntut perubatan dan paramedik hendaklah menjadikan dokumen ini sebagai panduan bagi masa hadapan. Dengan itu mereka akan lebih bersedia untuk menempuh dunia profesion mereka dan tahu apa yang hendak dibuat dan apa yang patut dihindari dan bersedia untuk menghadapi apa-apa tekanan, godaan atau kekeliruan.

Kepada ahli sains perubatan dokumen ini dapat membantu mereka di dalam menentukan arah tujuan menggunakan maklumat sains dan teknologi untuk kebajikan manusia dan bukan ke arah bahaya atau kehancuran. Kami yakin rakan seperjuangan yang bukan Islam juga dapat melihat di dalam dokumen ini gambaran kehendak Tuhan tentang apa yang patut dilakukan oleh manusia dan bagaimana melakukannya. Kepada Allah kita percaya .. dan kepadaNya kita memohon panduan.

 

 


Sumber: Dipetik daripada, http://fiqhmedic.wordpress.com/kod-etika-perubatan-islam/ (Kredit kepada website Persatuan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia, http://www.papisma.org/)

Virtually published © Mohamed Hatta Abu Bakar HMD (BIH) 2011

@ HBI Health & Homoeopathy Centre 2011