Kembali

HBI HEALTH & HOMOEOPATHY CENTRE

Malaysia Homeopathy Cyber Library

Promoting homeopathy all Malaysia over and virtually.

 

 

 

Kod Etika Perubatan Islam

Pertama

“Di antara hamba yang menyembah-Nya, para ulama'lah yang paling takut kepadanya.” [Faatir, 28]

 

o Untuk pengetahuan pengamal dan awam Islam 

 

DEFINISI PROFESION PERUBATAN

* “Therapeusis” ialah istilah yang bersumber daripada bahasa Latin. Istilah yang kita kenali hari ini disebut "therapeutic". Ia merupakan satu pengetahuan tentang perubatan dan juga satu profesion. Sebagai makna istilah, ia bermaksud suatu cabang sains perubatan yang berurusan mengenai aplikasi remedi/ubat bagi merawat penyakit atau pesakit. "Profesion perubatan" pula ialah sekumpulan individu yang berkelayakan mempraktikkan amalan perubatan (http://www.thefreedictionary.com/).

* Sepertimana kesemua bidang pengetahuan, pengetahuan perubatan adalah sebahagian daripada ilmu Allah “Yang mengajar manusia apa yang tidak pernah diketahui oleh manusia”. Menuntut ilmu perubatan memerlukan pendedahan kebesaran Allah dengan ciptaan-Nya. “Dan juga pada diri kamu sendiri … Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu )”. Amalan perubatan membawa manusia dekat kepada belas kasihan Allah. Oleh itu amalan perubatan adalah satu ibadat dan kebajikan selain daripada kerjaya untuk mencari rezeki.

* Walau bagaimanapun rahmat Allah boleh sampai kepada semua manusia termasuk yang baik dan yang jahat, yang berbudi dan yang busuk hati dan kawan serta lawan – samalah seperti cahaya matahari-Nya, keselesaan bayu-Nya, kesejukan air-Nya dan pemberian-pemberian-Nya yang banyak. Dan pada asas inilah profesion perubatan harus beroperasi, mengikuti lunas-lunas rahmat Allah tanpa menimbulkan permusuhan atau membuat apa-apa hukuman, tidak sekali-kali menjadikan keadilan sebagai matlamat tetapi belas kasihan, di dalam apa jua situasi dan keadaan.

* Dari segi ini profesion perubatan hanyalah satu-satu profesion yang tidak mungkin tunduk kepada tekanan sosial yang di sebabkan oleh permusuhan atau perselisihan peribadi, politik atau ketenteraan. Kepimpinan yang bebas dari kejahilan dapat mengekalkan keutuhan profesion perubatan dan melindungi kedudukannya dari permusuhan dan perseteruan.

* Menyediakan perkhidmatan perubatan adalah satu tuntutan agama ke atas masyarakat, iaitu fardu kifayah yang boleh disempurnakan bagi pihak masyarakat oleh anggota-anggotanya yang mempelajari perubatan. Adalah menjadi tugas kerajaan untuk memastikan keperluan doktor di dalam pelbagai kepakaran untuk negara. Di dalam Islam tugas ini adalah tanggungjawab pemerintah negara.

* Kepakaran perubatan yang tidak terdapat di dalam negeri mungkin diimport. Adalah menjadi tanggungjawab negara untuk menyediakan keperluan ini.

* Adalah menjadi kewajipan negara juga untuk memilih calon-calon yang sesuai dari kalangan pemuda-pemudi tempatan untuk dilatih sebagai doktor. Tanggungjawab yang jelas ialah menubuhkan sekolah, fakulti, klinik, hospital dan institusi yang dilengkapkan dengan peralatan dan kakitangan yang secukupnya untuk tujuan tersebut.

* “Perubatan adalah satu keperluan agama bagi satu-satu masyarakat. Dari segi pengertian ugama, apa jua yang diperlukan untuk sesuatu keperluan, secara otomatik akan menjadi “keperluan”. Oleh itu pengecualian dari sesetengah hukum umum harus dibuat untuk membolehkan pelaksanaan pengajaran perubatan. Contohnya, pemeriksaan rapi badan manusia sama ada hidup atau mati tanpa mencabul kehormatan seseorang, semasa hidup atau mati dan sentiasa di dalam ketaatan kepada ugama dan menyedari kehadiran Allah.

* Pemeliharaan nyawa seseorang hendaklah merangkumi penghormatan terhadap kemuliaan, perasaan kelembutan orang itu dan juga tanpa mencabul sentimen dan anggota tubuhnya. Seorang pesakit berhak menerima layanan yang sepenuhnya, penjagaan dan perasaan selamat semasa bersama doktornya. Keistimewaan seseorang doktor yang diberi pengecualian dari sesetengah hukum umum hendaklah disertai dengan rasa tanggungjawab yang lebih dan menjalankan tugasnya dengan penuh teliti dan cemerlang dibawah pemerhatian Allah. “kecemerlangan memerlukan kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya. Walaupun kamu tidak melihat-Nya Allah sentiasa melihat kamu.”

“Imam Ghazali menganggap profesion perubatan sebagai fardu kifayah, satu tugas yang mesti dilakukan oleh sesetengah ahli di dalam satu-satu masyarakat. Amalan ini lazim dilakukan kerana keperluan kesihatan adalah satu keperluan asas. Jika kesihatan terjejas, apa jua di dunia ini tidak dapat dinikmati.”

Untuk tujuan pengubatan, pengamal perubatan dibenarkan melihat bahagian tubuh yang tertutup dan juga bahagian sulit. Kelonggaran ini dibuat berdasarkan kaedah ilmu hukum “larangan diketepikan bila perlu” … dan menepati ajaran al-Quran yang “membolehkan membuat sesuatu tetapi bukan dengan niat jahat”. Pada zaman awal Islam pasukan perubatan wanita menyertai tentera Rasulullah s.a.w di medan pertempuran untuk merawat tentera yang tercedera dan membalut luka di mana-mana juga bahagian badan.

Alasan ini menjadikan pendapat di atas tidak boleh dipertikaikan lagi atau menimbulkan perselisihan pendapat. Keperluan untuk mengimpot kepakaran perubatan dari kalangan orang bukan Islam untuk mengubati orang Islam hanya boleh diputuskan berdasarkan keadaan pesakit dan keupayaan doktor. Semenjak dahulu lagi negara Islam mengambil doktor Kristian dari Jundishapur untuk bekerja dan melayan mereka dengan baik sekali. Sebagai ingatan, pemandu jalan Rasulullah s.a.w semasa berhijrah ialah Abdullah Ibn Uraikit, seorang bukan Islam. Ia dipilih kerana kejujurannya dan juga pengetahuan yang baik mengenai jalan yang dilalui.

 


Sumber: Disusun semula berpandukan laman - http://fiqhmedic.wordpress.com/kod-etika-perubatan-islam/ (Kredit kepada website Persatuan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia, http://www.papisma.org/)

Virtually published © Mohamed Hatta Abu Bakar HMD (BIH) 2011

@ HBI Health & Homoeopathy Centre 2011