Koleksi Dr.Burhanuddin al-Helmy diabadikan.HBI 

 

 

Khazanah

KHAZANAH ILMU DR. BURHANUDDIN

 

 

 

alhelmy

PENGENALAN KEPADA HOMEOPATI

 

ARAH KESEMBUHAN

 

Di dalam perubatan homeopati, kesembuhan mengikut tabii merujuk kepada arah kesembuhan Dr. Hering. Inilah juga yang diajar oleh Dr. Burhanuddin kepada anak muridnya

 

    “Arah kesembuhan itu ada tiga: (i) Dari dalam ke luar, (ii) Dari atas ke bawah, dan (iii) Dari hadapan ke belakang, atau semboyan-semboyan yang tak nampak dalam cara berputar-balik datangnya.”

 

    “Penyakit idapan maranya dari sebelah luar ke sebelah dalam, dari urat saraf (tissue) yang di luar ke arah anggota-anggota hidup (vital organ) yang sampai kepada diri batin sebelah dalam diri seseorang itu, kesembuhan mengambil jalan yang bertentangan dan mara dari sebelah dalam ke sebelah luar dan dari atas ke bawah. Jika sesuatu penyakit yang baharu sekali datang dan (maka) penyakit itu hendaklah dihilangkan dahulu dan penyakit-penyakit yang kemudian akan dihilangkan berikutan kemudian.”

 

    Dalam pemberian penawar homeopati, penawar yang bertepatan akan memandu penyakit keluar mengikut arah kesembuhan Hering. Tetapi sekiranya penawar itu tidak seraksi atau salah pilih, ia boleh mengusutkan masalah pesakit dan kesembuhan mengikut arah yang diperkatakan tidak akan berlaku. Dinyatakan lagi oleh Dr. Burhanuddin:

 

    “Kita memperkatakan kesembuhan yang sebaik-baiknya, tetapi hendaklah diingat pula kerana pada zaman ini kesembuhan yang sebaik-baiknya jarang sekali di jumpa. Di sini bukanlah salah undang-undang homeopathy kerana ahli perubatan homeopathy itu seperti manusia biasa, dia boleh jadi salah memilihkan penawarnya yang betul dan seraksi itu….” [FPH]

 

TOP

 

 

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre

 

 

 

 

Virtual copyright © Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2011