Koleksi Dr.Burhanuddin al-Helmy diabadikan.HBI 

 

 

Khazanah

KHAZANAH ILMU DR. BURHANUDDIN

 

 

 

alhelmy

PENGENALAN KEPADA HOMEOPATI

 

PERBEZAAN DI ANTARA

HOMEOPATI DAN ALOPATI

 

Di dalam artikelnya “Sepintas lalu perkembangan ilmu perubatan,” berasaskan ceramah di waktu mesyuarat agung pertama PPHM, beliau memberi latar belakang sejarah ilmu perubatan sejak dari awal sehingga mutakhir dengan inti yang padat. Di sini, dua sistem perubatan yang merawat berasaskan prinsip yang berlainan dijelas­kan sebagaimana semangat yang terdapat pada Dr. Hahnemann.

 

    “Sistem ini bertentangan dengan cara perubatan yang berkembang dari arah yang kedua di mana sebab-sebab penyakit itu daripada hama-hama dan serum, seolah-olahnya lembaga tubuh badan manusia itu seperti jentera sahaja. Membela dan merawat orang sakit itu seperti cara membela jentera yang rosak. Manakala cara perubatan homeopati ini ialah kembali ke arah yang pertama iaitu dasar nyawa dalam hidup manusia, kuasa akal dan roh (mind) adalah punca di dalam yang menjadi sebab-sebab penyakit yang menjadi idapan dan penderitaan penyakit manusia.”

 

    “...Perbezaan-perbezaan kaedah di antara Contraria dengan Similia semakin kencang hingga menimbulkan pergeseran dan pertentangan hingga timbullah takrif perbezaan  sekolah perubatan baharu homeopati dan sekolah perubatan lama alopati. Homeopati menumpu­kan falsafahnya dan usahanya kepada penyembuhan diri orang yang sakit itu dan persekolahan alopati pula menumpukan usahanya kepada menyembuhkan penyakit, hingga timbul kata tiada penyakit hanya (ada hanya) orang (yang) sakit.” [SLPIP]

 

 TOP

 

 

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre