Koleksi Dr.Burhanuddin al-Helmy diabadikan.HBI 

 

 

Khazanah

KHAZANAH ILMU DR. BURHANUDDIN

 

 

 

alhelmy

PENGENALAN KEPADA HOMEOPATI

 

PERANAN SEMBOYAN

 

Semboyan adalah istilah yang dipakai oleh Dr. Burhanuddin bagi istilah semasa ‘simptom’ (symptom). Berkaitan dengan peranan simptom dalam rawatan biokimia homeopati, beliau menjelaskan:

 

    “Di dalam perubatan biochemistry semboyan-semboyan penyakit yang pokok itulah yang dikaji dan diteliti, kerana semboyan-semboyan itu adalah merupakan petunjuk kepada penawar yang dikehendakinya bagi satu-satu kes penyakit. Setiap garam hidup masing-masing ada mempunyai ‘gambar semboyan’ atau symptom picture yang tersendiri, umpamanya seperti menyentak-nyentak (spasm). Simpul biawak dan sakit pada urat-urat saraf adalah semboyan daripada Mag. phos.”

 

    “Nama yang diberi kepada satu-satu penyakit seperti yang disebut­kan itu tanpa memberitahu sifat-sifat sakitnya adalah tidak memberi apa-apa pertolongan di dalam pemilihan penawar yang tepat. Yang penting ialah mempelajari sifat-sifat semboyannya, sehingga di kalangan ahli biokimia terdengar perkataan seperti ‘sakit Ferrum phos.’(iaitu jenis sakit yang mempunyai simptom penawar Ferrum phos.), atau ‘pesakit Calc. phos.’ atau ‘pesakit Kali phos.’ dan lain-lain.”

 

 TOP

 

 

 

 

HBI Health & Homoeopathy Centre

 

 

 

 

   Virtual copyright © Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD 2011