Kesemua projek ini berasal daripada usaha yang dilakukan pada tahun 2003/4. Ia dikemaskini daripada usaha awal Sylvain Cazalet di dalam laman Homeopathy International. Ketiga-tiga buku ini dimuat-turunkan dan telah diedit serta disimpan di dalam cakera keras buat beberapa lama. Ia pernah dikompailkan di dalam bentuk CD dan diebukukan. Namun kini, kami lancarkannya ke dalam site homeolibrary.com sebagai alternatif rujukan selain daripada homeoint.com.

   

HomeoLibrary  

    Kent's Repertory

    Reverse Repertory

     Hom. Materia Medica 

 

Copyright HBI Health & Homoeopathy Centre
 2004