MUKA DEPAN

 

KANDUNGAN

 

 

 

Pendahuluan…………………………………………….5

DR. BURHANUDDIN: TOKOH HOMEOPATI UNGGUL    9

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

Pengenalan  9,  Latar Belakang Tokoh  10,  Mahaguru Homeopati  12,  Pengasas Persatuan  14,  Pendidik berilmu  16,  Sumbangan ilmu  17,  Rumusan   19

DR. MOHAMMED YACOB: TOKOH HOMEOPATI SELEPAS DR. BURHANUDDIN………………………………………….  21

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

Pengenalan  21,  Latar Belakang Tokoh  21,  Memimpin Persatuan  23,  Aktif Memberi Pendapat  24,  Sumbangan Lain  25,  Pergeseran Kecil Dalam Homeopati  26,  Penutup  26

SERUPA TETAPI TIDAK SAMA………………………..  28

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

Pengenalan   28,  Implikasi Kesilapan  29,  Punca Kesilapan  31,  Makna Sebenar  32,  Pengertian Dr. Burhanuddin  34,  Saranan Istilah   35

PENYAKIT IATROGENIK: CABARAN ALAF BARU.     39

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

Pengenalan  39,  Pengertian Iatrogenik  41,  Kesan Buruk Ubat  42,  Trend Ubat Moden  45,  Kesan Sampingan Rawatan  46,  Harapan Kepada Pertanggungjawaban  48,  Rumusan   49

RARE REMEDIES DAN KEPENTINGANNYA…………. 51

Dr. (H) Idris bin Ab. Samad

Pengertian  51,  Sebab-sebab wujudnya Rare Remedies  51,  Pentingnya Rare Remedies  54,  Mengatasi Masalah Ketiadaan Rare Remedies   55

 

LIDAH PESAKIT HOMEOPATI………………………………59

Dr (H) Idris b. Ah. Samad

Tujuan dan objektif mengambil kes   59,  Pemeriksaan Fizikal   60, Lidah sebagai organ penting   60,  Pemeriksaan Lidah   61,  Lidah individu homeopati   62,  Penelitian Menyeluruh   69,  Kesimpulan   69

PERUBAHAN BUDAYA DALAM PENATARAN KUALITI….72

Kamaruddin Musa, Phd.

Pendahuluan  72,  Pemacuan Kualiti  73,  Perspektif nilai dalam kualiti   74,  Pemantapan Kualiti   78,  Rumusan   81

Bagaimana Mengajar Materia MedikA……….……83
E. B. Nash, M.D

Pengenalan   83, Undang-undang Kesembuhan  84,  Materia Medika   85,  Persoalan Baru   86,  Adakah kita boleh mengatasinya   87,  Kaedah Mengajar Materia Medika   88,  Keahlian Dalam Seni Homeopati   89,  Kekuatan Satu Penawar   90,  Materia Medika Perbandingan   91,  Kaedah Saya   94,  Penutup   95, 

FLATULENS: REMEDI PILIHAN DR. E. B. NASH…………96

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD

Istilah Flatulens  96,  Sebab-sebab Flatulens  97,  Penawar Flatulens   97,     Cinchona officinalis  98,  Carbo vegetabilis  99,  Lycopodium   100

PERUBATAN BIOKIMIA……………………………..……..103

Dr. Burhanuddin al-Helmy

Pengenalan  103,  Dasar Kaedah 104,  Kuasa Hayat Dan Dua Belas Garam tisu  106,  Penawar Biokimia  107,  Sel-sel Tisu Dan Penawar 109,  Kesimpulan   110

 BIODATA PENULIS…………..….………………………….115