MALAYSIA HOMOEOPATHY CYBER LIBRARY

HBI.gif (3177 bytes)

MHCL.gif (1458 bytes)

 

Terbaik daripada Konsultan HBI

SKOP ILMU PERUBATAN HOMEOPATI

MUKA DEPAN

Seperti yang disebutkan terdahulu, di Malaysia terdapat beberapa buah persatuan homeopati yang memain peranan dalam mengendalikan kursus perubatan homeopati. Tidak terdapat suatu peraturan yang standard dari segi bayaran, masa kuliah, syarat kelayakan minimum, sukatan pelajaran, peperiksaan, tempoh pengajian dan teks wajib. Semua urusan ditetapkan secara umum oleh jawatankuasa tertinggi persatuan berkenaan. Bahkan masing-masing persatuan bergerak di bawah payung atau dinaungi orang-orang kenamaan tertentu agar sijil atau diploma yang dikeluarkan nampak bermakna. Sekurang-kurangnya di masa majlis anugerah, terlihat kehebatannya seolah-olah suatu pengiktirafan.

Sekiranya anda berminat dan ingin mempelajari ilmu perubatan homeopati, pastikan anda pergi kepada satu persatuan terbaik yang dapat memberikan pulangan ilmu yang cukup sebanding  dengan  bayaran  yang  dikenakan.   Seandainya ilmu perubatan ini mulai disebarkan menerusi institusi pengajian tinggi sebagaimana yang terdapat di negara-negara Barat yang mana silabusnya bernilai akademik, maka seharusnya dan tentunya lebih bijak pembaca menadah ilmu dari pusat pengajian yang kualitinya terjamin.

Sebagai panduan bagi mereka yang berminat untuk mendapat ilmu ini diperingkat advance diploma atau ijazah, sila selidiki dan pastikan bahawa silabus yang diikuti itu sekurang-kurangnya meliputi pelajaran berikut:

1. SEJARAH DAN PEMBANGUNAN HOMEOPATI (HISTORY AND DEVELOPMENT OF HOMOEOPATHY)

1.1 Sejarah Ahli Falsafah dan Perubatan Peringkat Awal

1.2 Praktik Perubatan Kontemporari dan Kelahiran Homeopati Moden

1.3 Reformasi Perubatan

1.4 Penemuan Prinsip Asas Homeopati

1.5 Kelahiran Organon of the Healing Art

1.6 Bukti Pertama tentang Kemujaraban Homeopati

1.7 Materia Medica Pura

1.8 Penindasan Terhadap ahli homeopati

1.9 Kelahiran “The Chronic Diseases”

1.10 Tahun-tahun akhir sumbangan Dr. Hahnemann 

1.11 Kebangkitan Homeopati

1.12 Kemajuan Perubatan Konvensional

1.13 Kemerosotan Sistem Perubatan Homeopati

1.14 Kemunculan “Miracle Drugs”

1.15 Perselisihan Pendapat dalam Amalan Homeopati 

1.16 Kebangkitan Semula Homeopati

1.17 Perkembangan Homeopati di Merata Dunia:

Great Britain, Amerika Syarikat, India, Pakistan, Malaysia dll.

1.18 Peranan Istana dan Pembesar dalam Perkembangan Homeopati

1.19 Tokoh-tokoh Homeopati

2. FALSAFAH DAN PRINSIP-PRINSIP ASAS HOMEOPATI  (PHILOSOPHY AND PRINCIPLES OF HOMOEOPATHY)

2.1 Pengenalan – Falsafah Perubatan

2.1.1 Makna perkataan “Homoeopathy”

2.1.2 Homeopati dan Alopati

2.1.3 Konsep Kuasa Hayat (Vital force)

2.1.4 Falsafah Kesembuhan Dr. Hahnemann 

2.1.5 Simptom-simptom Keseluruhan

2.1.6 Faktor-faktor Penyebab

2.2 Prinsip-prinsip Asas Homeopati (Fundamental Principle of Homoeopathy)

2.2.1 Undang-undang Seraksi (Law of Similars)

2.2.1.1 Ujibukti Penawar Homeopati

2.2.1.2 Penyakit Buatan (Artificial Disease)

2.2.1.3 Penyakit Kompleks (Complex Disease)

2.2.1.4 Similia Similibus Currentur

2.2.2 Undang-undang Dos Minimum (The Law of Minimum Dose)

2.2.2.1 Dos Terkecil (The Smallest Dose)

2.2.2.2 Kesan terapeutik Perkuatan kuasa (Potentisation)

2.2.2.3 Potensi (Potencies)

2.2.2.4 Agravasi Homeopati

2.2.3 Undang-undang Satu Penawar (Single Remedy)

2.2.3.1 Satu Penawar Seorang Pesakit

2.2.3.2 Individualisasi dalam Rawatan

2.2.4 Konsep Insan Menyeluruh dan Empati

2.2.3.2 Peranan Pesakit dalam Rawatan Homeopati

2.2.3.3 Homeopati Sebagai Rawatan Holistik

2.2.3.4 Peranan Pengamal Homeopati

2.3.Undang-undang Kesembuhan Hering (Hering’s Law of Cure)

2.3.1 Prinsip Pertama

2.3.2 Prinsip Kedua

2.3.3 Prinsip Ketiga

3. LANJUTAN FALSAFAH HOMEPATI

3.1 The Organon of Medicine

3.1.1 Intipati Organon

3.1.2 Tafsiran Organon

3.2 Materia Medica Pura

3.2.1 Kandungan secara ringkas

3.3 Pengenalan mengenai Modaliti

3.4 Pengenalan kepada Konsep Konstitusi

3.5 Penyakit-penyakit Kronik

3.6 Teori Miasma

3.6.1 Sikosis

3.6.2 Sifilis

3.6.3 Psora

3.6.4 Tuberkular

4. TEORI-TEORI HOMEOPATI

4.1 Undang-undang Arndt-Shultz (ARNDT-SHULTZ Law)

43.2 Kesan Plasebo

4.3 Isopati

4.4 Isu-isu lain berkaitan Rawatan Homeopati

5. MODALITI

5.1 Klasifikasi Modaliti

5.2 Modaliti Fizikal

5.3 Suhu

5.4 Iklim

5.5 Masa

5.6 Pemakanan

5.7 Lokaliti

5.8 Lain-lain

5.9 Kajian Kes

6. PERTOLONGAN CEMAS

6.1 Prinsip dan Amalan

6.2 Masalah Kecemasan dan Kecederaan

6.3 Tindakan konvensional

6.4 Prinsip dan Penawar Cemas Homeopati

6.5 Rawatan Cemas Homeopati

7. ANATOMI DAN FISIOLOGI

7.1 Tubuh Manusia

7.2 Sistem Kardiovaskular

7.2.1 Darah

7.2.2 Salur Darah

7.2.3 Jantung

7.3 Sistem Limfatik

7.4 Sistem Pencernaan

7.4.1 Kanal Alimentari

7.4.2 Kelenjar

7.5 Sistem Pernafasan

7.5.1 Respirasi

7.6 Sistem Kencing

7.7 Sistem Tulang, Sendi dan Otot

7.8 Sistem Saraf

7.9 Sistem Endokrin

7.10 Sistem Pembiakan 

7.11 Mata, Telinga dan Kulit

7.12 Masalah Kesihatan Berkaitan

8.  ANATOMI DAN FISIOLOGI (II)

8.1 Sistem Kardiovaskular

8.1.1 Pengenalan

8.1.2 Salur Darah

8.1.3 Jantung

8.1.4 Injap Jantung

8.1.5 Mekanik Jantung

8.1.6 Kelainan Kongenital jantung

8.1.7 Kawalan Saraf jantung

8.1.8 Bekalan Darah ke Jantung: Arteri koronari

8.1.9 Tekanan Darah

8.1.10 Kawalan Tekanan Darah

8.2 Hipertensi

8.2.1 Komplikasi Hipertensi

8.2.2 Sebab-sebab, risiko dan Komplikasi

9. TERAPI KOMPLEMEN HOMEOPATI

9.1 Terapi Penyaliran

9.2 Rawatan Biokimia

9.3 Penawar-penawar Bunga Dr. Bach

10. FARMASI HOMEOPATI

10.1 Penyediaan Penawar-penawar Homeopati

10.1.1 Sumber-sumber Penawar Homeopati  

10.1.2 Sumber Tumbuhan

10.1.3 Sumber Haiwan

10.1.4 Unsur Kimia dan Mineral

10.1.5 Sumber-sumber Biologi

10.2 Peringkat-peringkat Penyediaan Penawar Homeopati

10.2.1 Peringkat 1 – Penyediaan Titikan (tinktur) Ibu

10.2.2 Peringkat 2 – Penyediaan Penawar Berpotensi

10.2.3 Peringkat 3 – Perawatan/Preskripsi

10.3 Perkuatan Kuasa

10.3.1 Kaedah Hahnemann

10.3.2 Kaedah Korsakov

10.3.3 Tatanama Potensi

10.3.4 Goncang-hentak

10.3.5 Triturasi

10.3.6 Hipotesis Avogadro

11. LANJUTAN FARMASI HOMEOPATI 

11.1 Kualiti Penawar Homeopati

11.1.1 Farmakopeia  Homoeopati 

11.1.2 Akta Perubatan 1968 and 1971

11.1.3 Akta Perubatan di Malaysia

11.2 Kawalan Mutu

11.2.1 Kepentingan Kawalan Mutu

11.2.2 Sistem Kawalan Mutu

11.2.2.1 Kebersihan

11.2.2.1 Pakaian

11.2.2.3 No. Kelompok

11.2.2.4 Sampel

11.2.2.5 Pengstoran

11.2.2.6 Umum

11.2.2.7 Kawalan Mutu Potensi

11.2.2.8 Penggunaan alkohol dan Air

11.3 Ujian Mutu

11.3.1 Sifat-sifat Fizikal

11.3.2 Ujian Umum

11.3.3 Thin Layer Chromatography

11.4 Bentuk-bentuk Farmaseutikal

11.5 Tatanama

11.6 Pengstoran dan Kestabilan 

11.6.1 Kestabilan dan Pengstoran Tinktur ibu

11.6.2 Kriteria Kualiti Penawar Homeopati   

12. POTENSI

12.1 Pengenalan

12.2 Nature Potensi

12.3 Potensi-potensi Yang Umum Dipakai

12.3.1 Hipotesis Cook

12.3.2 Potensi Dalam Preskripsian

12.3.3 Pendekatan Hughe and Kent

13. SEJARAH KES

13.1 Pengenalan

13.2 Penyakit Kompleks

13.2.1 Rawatan Alopati dan Alternatif

13.3 Pengambilan Kes

13.3.1 Ajaran Dr.Hahnemann

13.3.2 Mengindividualisasi Pemeriksaan Kes Satu-satu Penyakit

13.11. Pengenalan Repertori

13.11.1 Kaedah Penggunaan Repertori

13.11.2 Contoh-contoh Penggunaan Repertori

13.11.3 Isu tentang Repertori

14. PEMPRESKRIPSIAN PENAWAR HOMEOPATI

14.1 Peranan Pengamal Homeopati

14.2 Preskripsian berasaskan Similimum- Satu Penawar

14.3 Ulangan Dos

14.4 Preskripsian Patologi dan Konstitusi

14.5 Penawar Kombinasi

14.6 Penawar spesifik

14.7 Dosej

14.8 Pemilihan Potensi

14.9 Simptom Ganjil dan Jarang Jumpa,

        Perasaan dan keanihan

14.10 Natijah daripada Pemberian Penawar

14.11. Preskripsi dan Hasil Penggunaan Repertori

15. PENGENALAN PATOLOGI DAN HOMEOPATI

15.1 Nature Penyakit – Pandangan Homeopati

15.2 Sebab-sebab Penyakit (Aetiology)

15.3 Penyakit-penyakit Akut

15.4 Penyakit-penyakit Kronik

15.5 Jangkitan

15.6 Jenis-jenis Jangkitan

15.7 Imuniti

15.8 Antigen dan Antibodi

15.9 Sakit dan Sihat

16. PENAWAR-PENAWAR HOMEOPATI

16.1 Penawar-penawar Polycrests

16.2 Penawar-penawar Utama

16.3 Penawar-penawar Kedua Utama

16.4 Perhubungan Penawar

16.5 Tarikan Penawar dan Bahagian Tubuh

17. MATERIA MEDICA

17.1 60 Penawar Pilihan

17.2 Tumpuan Perbincangan

17.2.1 Sumber

17.2.2 Idea Utama

17.2.3 Konstitusi

17.2.4 Modaliti

17.2.5 Kegunaan Terapeutik

17.2.6 Ciri Istimewa

17.2.7 Potensi

17.2.8 Penawar-penawar Antidot dand Komplemen

18.  NOSODE, ISODE AND SARKODE

18.1  Nosode

18.1.1 Contoh-contoh Nosode

18.1.2 Tatanama (nomenclature)

18.1.3 Dosej dan Potensi

18.2 Nosode Usus

18.2.1 Tindakan Nosode Usus

18.2.2 Penggunaan Nosode Usus

18.2.3 Mempreskripsi Nosode Usus

18.2.4  Simptom ringkas Nosode Usus

18.3 Isode

18.4 Sarkode

19. KAJIAN DALAM HOMEOPATI

19.1 Pengenalan

19.2 Skop Kajian Homeopati

19.2.1 Kajian Mendapatkan Penawar Homeopati yang Baru

19.2.3  Mekanisme Kesembuhan Homeopati

19.2.4 Bukti tentang Keberkesanan Homeopati

19.3 Percubaan Klinikal Homoeopati

19.3.1 Masalah berhubung Percubaan Klinikal Homeopati

19.3.2 Contoh-contoh Percubaan Klinikal Homeopati

20. HOMEOPATI BERKOMPUTER

20.1 Pengenalan

20.2 Aplikasi Komputer dalam Homeopati

20.2.1 Membina Pangkalan data

20.2.2 Pengumpulan Data

20.2.3 Perisian Homeopati: Computerised Repertorising

20.3 Homeopati Melayari Internet

20.4 Kajian Berkomputer

Gambaran maklumat tentang silabus ini tidak sekali-kali menggambarkan skema pengajaran yang merangkumi masa berlangsungnya kursus………….

           

(mukadimah Bab 7) 

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD.,  1999. Homeopati: Perubatan Alaf Baru.  Banting: HBI Health & Homoeopathy Centre.

Semua bahan adalah hakcipta HBI Health & Homoeopathy Centre. Saranan dan komentar dialu-alukan: mailto:drhatta1@yahoo.com.